Forest Department Contact Information

HON'BLE CHIEF MINISTER


HON'BLE FOREST MINISTER

State Government Officers at Jaipur Officers Outside Jaipur Officers Outside Department

Officers Outside Jaipur

Post Office District Name Office Tel. Mobile No. Fax No.
DCF Jhunjhunu Jhunjhunu +91 (159) 2232303
DCF JHUNJHUNU JHUNJHUNU SH. R.N. Meena +91 (01592) 232303 9414056620
CF (M & E) Jodhpur Jodhpur Sh. DAYA RAM SAHARAN +91 (291) 2721723 9829580710
CCF Jodhpur Jodhpur Sh. V.S. VOHRA +91 (291) 2721211 941445662
DCF (ADM) CCF Jodhpur Jodhpur Sh. MORDWAJ SINGH +91 (291) 2721797 9414206097
DCF (TRAINING), Jodhpur Jodhpur Sh. RAMESH CHOPRA +91 (291) 2725432
DCF, O/o CCF, WL Jodhpur Jodhpur Sh. MAHENDRA SINGH RATHORE +91 (291) 2556570 9414155059
SCO Luni Jodhpur Jodhpur Sh. Ghanshyam +91 (2960) 230242 9414181549
DCF WP JODHPUR Jodhpur Jodhpur Sh. Hanumana Ram
CF (DAPD), Jodhpur Jodhpur +91 (291) 2721723
DCF (P&M) Jodhpur Jodhpur Padam Singh Rathore +91 (291) 9414356474
DCF (WL) Jodhpur Jodhpur SH. MAHENDRA SINGH RATHORE +91 (291) 2980457
CCF (WL) Jodhpur Jodhpur Sh. Govind Sagar Bhardwaj +91 (291) 2721724 9414067234
DCF DCF, Jodhpur Jodhpur SH. R.K.SINGH +91 (0291) 2636753 9414268138
DCF (Litigation) Jodhpur Jodhpur Sh. Bega Ram Jat +91 (291) 9414327122
DCF Law to CCF Jodhpur Jodhpur Sh. Kamal Kishore Soni +91(0291)
Dir. AFRI Jodhpur Jodhpur Sh. P.C. Rathore +91 (0291) 2722549
DCF Karauli Karauli Sh. SANGRAM SINGH +91 (746) 4250019 9462887188
DCF, & FD RTP II Karauli Karauli Sh. RAJENDRA CHAUHAN +91 (746) 4250003 9460894141
DCF V.R. T.P Karoli Karoli Sh. Arjun Das Charan +91 (9464)